Algemeen:

De Regge heeft al een lange traditie. 
Van natuurlijke rivier, gewijzigd in een gekanaliseerde rivier, die is verworden tot een stinkend riool, nu weer terug in een schitterende meanderende natuurlijke rivier.

Vanwege haar natuurlijke verloop is de diepgang op sommige plaatsen echter minimaal, evenals dat vroeger ook het geval was. Omdat tijdens de industrialisatie het vervoer over water steeds populairder werd, zijn hiervoor destijds de beroemde Reggezompen ontworpen. Boten met een zeer geringe diepgang. Om deze sfeer in de huidige tijd opnieuw te beleven, hebben wij een speciaal hiervoor ontworpen Reggepunter laten bouwen. Een boot met een zeer geringe diepgang en uiteraard elektrisch aangedreven. Een zogenaamde FLUISTERBOOT.
                   
 
Door het natuurlijke verloop en de genomen milieubeschermende maatregelen heeft de Regge ook weer het schone heldere water van vroeger, waardoor planten en dieren van vroeger ook weer zijn teruggekeerd. IJsvogel en oeverloper zijn dan ook kind aan huis hier. Om dit alles van nabij te aanschouwen is een tocht met onze Reggepunter meer dan de moeite waard!